KOOLITUSPROGRAMM:

STRESSIKINDLAMAKS JA PAINDLIKUMAKS ACT-i ABIL

ACT meetodite praktiline sissejuhatav koolitus

 

8 ak tundi, 1 päev

 

KOOLITUSE KIRJELDUS

Koolitus põhineb teadvelolekupõhise OMAKSVÕTMISE JA PÜHENDUMISE TREENINGU – ACT (Mindfulness based Acceptance and Commitment Therapy) metoodikal, pakkudes tööriistu ja tehnikaid enesest teadlikumaks saamiseks ja oma elu tulemuslikuks juhtimiseks.

Oodatav tulemus: koolituse läbinuna tunneb osaleja mõjusaid teadvelolekupõhiseid eneseregulatsiooni võtteid, oskab planeerida vajalikke käitumismuutusi ning eristab väärtuspõhiseid valikuid „automaatpiloodil“ reageerimisest.

Koolitusel keskendume küsimustele:

· Kuidas juhtida oma elu olenevalt oma väärtustest; sellest, mis on sulle tähtis?

· Kuidas keerukate olukordadega kaasnevate mõtete ja emotsioonidega toime tulla?

· Kuidas astuda väikesi läbimõeldud samme suurema emotsionaalse heaolu ja ärksameelsuse suunas?

Programm

Kohalolek

· Enesesõbralik avatus

· Emotsioonide otstarve

· Mõtetest ja emotsioonidest õppimine

Eemale astumine

· Tähelepanelikult ja julgelt märkamine

· Vahemaa loomine

· Lahti laskmine

Väärtuste järgi suundumine

· Väärtuste tuvastamine

· Väärtused motivaatorina

· Väärtuste poole liikumine

Edasiliikumine

· Väikeste sammude põhimõtte järgimine

Koolituse ülesehitus:

· Lähtuvalt konkreetsetest eesmärkidest kasutatakse programmis erinevaid õppemeetodeid: praktilisi harjutusi, grupitöid, tehnikate demonstratsioone, superviseeritud harjutusi ja nende analüüse ning  probleemarutelusid.

· Harjutused ja simulatsioonid võimaldavad saada kohest tagasisidet oskuste rakendamisest, muudavad õppimisprotsessi mitmekülgsemaks ning aitavad kinnistada teooriat ja õpitavaid meetodeid.

· Harjutustele ja simulatsioonidele järgnev analüüs aitab kogetut mõtestada ning tuua välja seosed õpitu ja igapäevaste tööalaste situatsioonide vahel.

· Konkreetsete juhtumite,  situatsioonide ja eneseanalüüs annab võimaluse avastada uusi alternatiive elulistes olukordades reageerimiseks.

· Rühmatööd ja arutelud vahelduvad interaktiivsete lühiloengutega, mis võimaldavad teha kõrvalepõikeid teooriasse ning luua vajalikke seoseid.

· Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab ülevaadet koolitusel käsitletud teemadest ja meetoditest koos viidetega edasiseks lugemiseks.

Grupi suurus: kuni 15 inimest

 

Programmi koostaja ja koolituse läbiviija: Ave Eero